ความเป็นมาของบ้านบางปะกง

เดิมทีที่ดินผืนนี้เป็นสวนมะม่วงและสวนหมาก อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง การสัญจรเป็นทางเรือเท่านั้น ไม่มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นที่ดินผืนแรกของบรรพบุรุษซึ่งซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงมานานเกินกึ่งศตวรรษ แต่ด้วยความเป็นที่ทุรกันดาร จึงไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนใดเลยที่จะมาดูแล เอาใจใส่ หรือให้ความสนใจใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยการศึกษาและหน้าที่การงาน ทำให้ข้าพเจ้าห่างเหินจากบ้านเกิดอันเป็นที่รักและผูกพันไปช่วงระยะเวลาหลายสิบปี จนในวันหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีมานี้ ข้าพเจ้าและคุณแม่ ได้ตั้งใจและมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนที่ดินผืนนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเวลานั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนยังเป็นลูกรังเหมือนทางเกวียนที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้าน ในทันทีที่มาถึงข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ที่นี่คือที่ที่สงบเงียบและคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน เป็นที่ที่มีความเป็นพิเศษจริงๆ สามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก คนพายเรือ เสียงนก เสียงน้ำไหล และทุกๆ อย่างที่เป็นธรรมชาติ จึงตัดสินใจในทันทีว่าจะสร้างบ้านที่นี่สำหรับเป็นที่พักผ่อนเท่าที่จะหาเวลามาได้

ข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษามาทางด้านออกแบบหรือตกแต่งแต่อย่างใด แต่ด้วยความเป็นคนที่รักธรรมชาติและความสงบเงียบ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านบางปะกงขึ้นมาด้วยจินตนาการของตัวเอง ไม่มีสถาปนิกหรือนักออกแบบใดๆทั้งสิ้น จากบ้านหนึ่งหลังสำหรับไว้พักผ่อนและเป็นที่รวมของพี่ๆน้องๆ จนเป็นหลังที่สองและสาม จากที่ที่ทุรกันดาร จนเป็นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และในวันหนึ่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาจึงเริ่มมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันความสุขและสิ่งที่ดีๆ ให้แก่ผู้ที่มีใจรักธรรมชาติเหมือนข้าพเจ้า ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ทำการพัฒนาและสร้างบ้านหลังที่สี่และหลังที่ห้าขึ้นมาเพื่อเปิดเป็นบ้านพักผ่อน ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้ผู้ที่มาพักอาศัยมีความสุข ความประทับใจ ความทรงจำ และรอยยิ้ม มิได้หวังเป็นธุรกิจหรือการค้าที่มุ่งหวังผลตอบแทนเป็นสำคัญ

ชื่อ “บ้านบางปะกง” ไม่ใช่ “บ้านบางปะกง รีสอร์ท” เพราะบ้านบางปะกงไม่ใช่รีสอร์ท แต่บ้านบางปะกงเป็นบ้านที่ตั้งใจจะให้ความสุขและความประทับใจแก่ผู้พักอาศัย เสมือนเป็นบ้านของตนเอง บ้านบางปะกงยังคงเป็นสวนมะม่วงและสวนหมาก ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลน ริมแม่น้ำบางปะกง อันสงบเงียบและคงความเป็นธรรมชาติ ข้าพเจ้าและพวกเราชาวบ้าน บางปะกงทุกคนก็คือคนท้องถิ่นที่มีความซื่อตรงและจริงใจ มีความพยายามมุ่งมั่นและทุ่มเทให้ทุกๆท่านมีมาพักอาศัยได้รับความสุขเท่าที่พวกเราจะทำให้ได้ ดังปรัชญาของเราที่ว่า “ความสุขของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา ชาวบ้านบางปะกง”

บ้านบางปะกง กันยายน 2553